Κάντο να συμβεί…3…Μοναξιά, εχθρός ή ευκαιρία για αναστοχασμό;

Από τον κύκλο των σεμιναρίων καταιγιστικής αναδόμησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Μυτιλήνης, υπεύθυνος Καθηγητής Ευστράτιος Παπάνης της Ελπίδας Παπαδανιήλ Τί είναι η μοναξιά και πώς συνδέεται … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κάντο να συμβεί…3…Μοναξιά, εχθρός ή ευκαιρία για αναστοχασμό;.