Ποιες είναι οι συχνότερες παθήσεις των φωνητικών χορδών;

 

Ο λάρυγγας είναι ένα όργανο που  έχει πολλαπλή αποστολή Τρεις είναι οι βασικές λειτουργίες στις οποίες συμμετέχει ο λάρυγγας: η φώνηση, η κατάποση και η αναπνοή.

Το κύριο ανατομικό στοιχείο του λάρυγγα που παράγει τη φωνή είναι οι φωνητικές χορδές, δυο λευκές ταινίες οι οποίες πάλλονται και έρχονται σε πλήρη επαφή μεταξύ τους ώστε να έχουμε μια δυνατή και καθαρή φωνή και ανοίγουν για να μπορούμε να αναπνεύσουμε.

Παθήσεις φωνητικών χορδών
Το πιο συχνό σύμπτωμα των παθήσεων των φωνητικών χορδών είναι το βράγχος φωνής, το οποίο όταν επιμένει για πάνω από 15 ημέρες απαιτεί έλεγχο από τον ειδικό ιατρό, τον Ωτορινολαρυγγολόγο. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει ενδοσκόπηση λάρυγγος και στροβοσκόπηση σε κάποιες περιπτώσεις για να αξιολογήσουμε τη δόνηση του ελεύθερου χείλους των φωνητικών χορδών και να εντοπίσουμε ευρήματα τα οποία μπορεί να διαφύγουν από τον υπόλοιπο έλεγχο.
Τα πιο συνήθη καλοήθη προβλήματα των φωνητικών χορδών είναι οι πολύποδες, οι κύστεις, οι κάλοι, η πολυποειδής εκφύλιση ή οίδημα του Reinke, το κοκκίωμα και τα θηλώματα. Άλλη καλοήθης κατάσταση του λάρυγγα είναι η παράλυση των φωνητικών χορδών η οποία όταν αφορά τη μία φωνητική χορδή προκαλεί βραχνάδα, κούραση στη φωνή και ελαττωμένη ένταση. Όταν αφορά και τις δύο χορδές προκαλεί έντονη δύσπνοια στον ασθενή και στην ηρεμία αλλά και στην προσπάθεια. Αυτή συνήθως προκαλείται μετά από επεμβάσεις στον θυροειδή αδένα.

Θεραπεία – Ενδοσκοπική Χειρουργική
Η θεραπεία των παθήσεων των φωνητικών χορδών μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Η χειρουργική κεφαλής και τραχήλου προόδευσε εξαιρετικά τα τελευταία 20 χρόνια εστιάζοντας κυρίως σε λιγότερο ακρωτηριαστικές τεχνικές και στη διατήρηση των οργάνων στο μέγιστο βαθμό. Στις παθήσεις του λάρυγγα η ενδοσκοπική χειρουργική με laser Co2 ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’70 και μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε ατραυματικοί σε αυτό το τόσο ευαίσθητο όργανο. Όσον αφορά τη φωνοχειρουργική, η εφαρμογή του laser εξασφαλίζει ακρίβεια και εξαιρετική ποιότητα φωνής. Η χρήση του laser επίσης στην αντιμετώπιση των θηλωμάτων, τα οποία έχουν σχέση με τον ιό HPV, αποτελεί τη μέθοδο εκλογής και μπορεί να εφαρμοστεί είτε με τοπική νάρκωση στο ιατρείο είτε με γενική νάρκωση στο χειρουργείο, ανάλογα με την έκταση των θηλωμάτων.
Στην περίπτωση της παράλυσης και των δύο φωνητικών χορδών, το laser αποτελεί την ιδανική χειρουργική θεραπεία. Με τη χρήση του μπορούμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην αναπνευστική μοίρα του λάρυγγα ώστε να εξασφαλίσουμε ικανοποιητική αναπνευστική λειτουργία του ασθενή. Αυτό μπορεί να γίνει στη μία ή και στις δύο χορδές και η απόφαση είναι εξατομικευμένη για κάθε ασθενή.

Καρκίνος του λάρυγγα – Laser
Η συμβολή της ενδοσκοπικής χειρουργικής με laser είναι εξαιρετικά σημαντική και καθοριστική όταν εφαρμόζεται στα πρώιμα στάδια του καρκίνου των φωνητικών χορδών. Τα πλεονεκτήματα της ενδοσκοπικής χειρουργικής με Laser CO2 είναι η ικανοποιητική έκθεση της βλάβης σε μεγέθυνση, η ικανή διεγχειρητική αιμόσταση και η ελαχιστοποίηση της μεταστατικής διασποράς, καθώς επίσης και η αποφυγή της τραχειοστομίας. Μετεγχειρητικά, υπάρχει περιορισμένη διαταραχή κατάποσης, ικανοποιητική ποιότητα φωνής και δυνατότητα επανεγχείρησης σε ασθενείς με τοπική υποτροπή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καρκίνος του λάρυγγα είναι ο πιο συνήθης καρκίνος στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου και αποτελεί το 2% των καρκίνων του σώματος. Το 75% των λαρυγγικών καρκίνων εντοπίζονται στις φωνητικές χορδές. Οι ασθενείς με πρώιμο γλωττιδικό καρκίνο έχουν εξαιρετική πρόγνωση. Στόχοι της θεραπευτικής αγωγής είναι η ίαση με διατήρηση του λάρυγγα, η ελαχιστοποίηση του κόστους και των σοβαρών επιπλοκών και η όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα φωνής.
Το laser αποτελεί την ιδανική επιλογή στη χειρουργική αντιμετώπιση των καλοηθών προβλημάτων των φωνητικών χορδών καθώς και του πρώιμου καρκίνου. Με τις μοντέρνες χειρουργικές τεχνικές και τη σχολαστική μετεγχειρητική παρακολούθηση μπορύμε να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα εξατομικευμένα για κάθε ασθενή.

Το άρθρο υπογράφει η Ανατολή Παταρίδου – Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος & Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου Υγεία-Μητέρα

Επικοινωνία:

E-mailanatolipataridou@windowslive.com

(308)