Η κατάθλιψη επηρεάζει την σεξουαλικότητα;

Στις μέρες μας, οι διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό συνεχίζουν να επικρατούν σε μεγάλο βαθμό και να επιβαρύνουν σημαντικά τους ανθρώπους που έλκονται από άτομα του ίδιου φύλου.

Η έλλειψη υποστήριξης από το κοινωνικό περιβάλλον, οι διακρίσεις στον εργασιακό και κοινωνικό τομέα, η δυσκολία έκφρασης και κοινωνικοποίησης – είναι παράγοντες – που μπορεί να ευνοήσουν την εκδήλωση της κατάθλιψης σε έναν άνθρωπο. Οι πιθανότητες εμφάνισης της κατάθλιψης στην περίπτωση αυτή σχετίζονται κυρίως με τον τρόπο αντιμετώπισης της διαφορετικότητας από τη σύγχρονη κοινωνία.

Στην περίπτωση της σεξουαλικότητας…

“κάποιος που δεν είναι ετεροφυλόφιλος ή που διαφέρει στον τρόπο που εκφράζει τη σεξουαλικότητά του συχνά αντιμετωπίζει «στιγματισμό» σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και βία ή κακοποίηση…”

Το να αντιληφθεί και να εκφράσει κάποιος τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και κάθε αρνητική εμπειρία που συνδέεται με την αποκάλυψη της σεξουαλικής του ταυτότητας μπορεί να επηρεάσει την ψυχική του ισορροπία σε μεγάλο βαθμό.

Για παράδειγμα…

ένα παιδί στην εφηβεία που στέκεται μπροστά στο άνοιγμα της σεξουαλικής του ζωής και πλημμυρίζει από ερωτηματικά για τη σεξουαλική του ταυτότητα, είναι πιο ευάλωτο στη θλίψη και το άγχος όταν το περιβάλλον αδυνατεί να το ακούσει και να το αποδεχθεί.

Μελέτες δείχνουν ότι οι προσπάθειες και η πίεση που δέχεται κάποιος για να αλλάξει την σεξουαλική του ταυτότητα είναι συνήθως ανεπιτυχής .

“Εξάλλου οι έρευνες δείχνουν ότι μια τέτοια συμπεριφορά απόρριψης και αποκλεισμού μπορεί να ενισχύσει σκέψεις αυτοκαταστροφής του ατόμου…”

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η μη αποδοχή από κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σοβαρό παράγοντα επιβάρυνσης της ψυχικής υγείας του ατόμου.

 

Το άρθρο υπογράφει η επιστημονική ομάδα του kontasou.com

(2706)